Die roman

My skryfkursus verskil van die meeste kursusse wat tans op die mark is in dié opsig: jy hoef geen manuskrip gereed te hê of selfs ʼn storie-idee saam te bring nie. Jy gaan nie al die tegniese kennis in ʼn kort tydjie leer en dan op jou eie verder aan jou manuskrip skryf nie. In die ses maande wat die kursus duur, sal jy ʼn manuskrip van voor af begin en voltooi. Die enigste vereiste vir my kursus is dat jy entoesiasties en gewillig moet wees om te skrýf.

Vir die duur van die kursus kom die groep een maal ʼn maand vir ʼn praktiese werkswinkel bymekaar waarin jy die aspekte van ʼn goeie roman bespreek. Ons praat elke maand oor ʼn ander onderwerp of aspek wat nodig is vir ʼn sterk verhaal. Tydens die werkswinkel doen jy oefeninge waarin jy die teorie toepas en kry terugvoer daarop van my en ander deelnemers. Dit gee jou geleentheid om vrae te vra indien jy vashaak. In die eerste maand sal jy ʼn baie rowwe weergawe van jou verhaal skryf en elke maand daarna verder werk aan jou verhaal.   Ons fokus elke maand slegs op een aspek van die roman sodat jy nie oorweldig word deur ʼn magdom inligting nie, maar gefokus en sistematies aan jou manuskrip werk. Jy kry ʼn handleiding waarin alles in diepte en met voorbeelde bespreek word. Hierin is ook ekstra oefeninge.

Die werkswinkels klein en intiem sodat almal kans om oefeninge voor te lees en terugvoer daarop te kry. Dikwels ontwikkel daar ʼn wonderlike kameraadskap tussen deelnemers. Jy sal in hierdie 6 maande nie net nuwe vriende maak nie, maar ook saam met gepubliseerde skrywers kuier; ek nooi elke maand ʼn skrywer, taalversorger of redakteur om as gasspreker op te tree.

Hoe lyk die kursusuitleg?

Maand 1:  Inspirasie en beginpunte vir stories

In hierdie werkswinkel praat ons oor inspirasie, die muse en dissipline, en die oorsprong van stories. Ons kyk waar jy vir idees kan gaan soek en hoe om ʼn ideebank op te bou. Gedurende hierdie maand sal jy die eerste, rowwe weergawe van jou verhaal skryf.

Maand 2:  Onvergeetlike karakters en treffende dialoog

 

Waarom bly sommige karakters jou lank na die lees van ʼn boek nog by terwyl jy jou skaars kan indink hoe ander lyk? Moet karakters in Standaard Afrikaans praat of kan jy ʼn streeksdialek gebruik? In werkswinkel 2 bespreek ons hoe ʼn skrywer karakters opbou sodat hulle ronde, interessante en geloofwaardige karakters word. Ons kyk hoe goeie karakterontwikkeling jou help om spanning in die verhaal op te bou. In maand 2 begin herskryf jy aan jou manuskrip met die fokus op jou karakters en die dialoog.

Maand 3:  Verteller en fokalisasie

Wie vertel die storie en hoe sien jy wat gebeur? Ons bespreek verskillende soorte vertelperspektiewe die verskil wat die regte, of verkeerde, perspektief aan ʼn verhaal kan maak. In maand 3 bedink jy weer jou eerste weergawe met die oog daarop om die beste moontlike perspektief te kies en dit dan konsekwent te hou.

Maand 4:  Plot en spanningIMG_2726

In werkswinkel 4 bespreek ons die oorsprong van plot, die basiese struktuur van ʼn verhaal en vind maniere om spanning in jou verhaal op te bou. Ek leer jou ook ʼn maklike 10 punt-plan om ʼn goeie plot vir enige verhaal uit te werk. Nou fynkam jy jou manuskrip vir insinkings, vervelige dele sonder spanning en maak seker dat elke toneel, paragraaf en sin ʼn doel het binne jou verhaal.

Maand 5:  Ruimte en tyd

Moet jy verskillend te werk gaan met ʼn werklike en fiktiewe ruimte? Wanneer raak ruimtebeskrywings te veel? En wat van terugflitse en herinneringe? Ons kyk hoe skrywers dit regkry om die omgewing waarin ʼn verhaal afspeel vir die leser eg te maak en bespreek hoe ruimte karakters beïnvloed, of selfs ʼn newekarakter in jou verhaal kan word. Ek leer jou ook die gevare van terugflitse en wanneer jy dit suksesvol kan inspan. In maand 5 bekyk jy die ruimtebeskrywings en herinneringe of terugflitse in jou verhaal krities.

Maand 6:  Afronding (ʼn goeie begin en treffende einde, “cliffhangers”, wys teenoor vertel, clichés en die publikasieproses)

In die laaste werkswinkel trek ons al die drade bymekaar. Ons bespreek die elemente wat die begin en einde van ʼn verhaal sterk maak, maniere om goeie “cliffhangers” aan die einde van jou hoofstukke te gebruik, clichés te vermy en hoe om meer te wys en minder te vertel. Hierna vertel ek jou wat die publikasieproses behels en gee raad sodat jy ʼn professionele voorlegging kan maak. Teen die laaste maand is jy besig om jou manuskrip af te rond en te versterk met die oog op voorlegging aan ʼn uitgewer.

Quintus van der Merwe

Wat sluit die kursus in?  

  •  ʼn Volledige handleiding wat elke maand se onderwerp in diepte bespreek met voorbeelde en ekstra oefeninge
  • Alle skryfbehoeftes
  • Oggendkoffie met peuselhappies, middagete en middagtee met iets soets
  • Die geleentheid om met gepubliseerde skrywers skouers te skuur en vriende te maak wat ook skryf
  • Terugvoer van my en ander deelnemers op skryfoefeninge wat gedurende die werkswinkel gedoen word
  • Hulp met en terugvoer oor die roman waaraan jy werk
  • ʼn Profiel oor jou denkvoorkeure met toepassing daarvan op jou eie skryfproses en die elemente van ʼn goeie storie
  • Raad oor die voorlegging van ʼn manuskrip aan ʼn uitgewershuis
  • Vir deelnemers wat hulle manuskrip na die aflegging van die kursus vir ʼn verslag instuur, gee ek 10% afslag op die normale prys

Wanneer is die werkswinkels?

Die volgende kursus begin in Januarie 2016. Werkswinkels word aangebied by Ruslamere in Durbanville.

Wat kos dit?

Kostes vir 2016 is R7 500. R2 500 deposito verseker jou plek en is jou eerste betaling. Daarna betaal jy (vanaf werkswinkel 2) elke maand voor die werkswinkel ʼn paaiement van R1 000.

Wat sê ander deelnemers?

“Al die vorige kursusse was tyd- en geldmors. Vir die eerste keer het Madri my laat glo dat ek wél kan skryf.”  Jeanette Fouche

“Madri Victor se werkswinkels is die beste wat ek nog bygewoon het, en baie daarvan is te danke aan haar persoonlike verhouding met studente. Die ontmoetings met haar, ander aspirant skrywers en gassprekers was goud werd – dit voel of ek ʼn hele familie bygekry het.”  Marie Spruyt

IMG_5672“Die kursusinhoud is toeganklik en goed gestruktureerd, met goeie fassilitering en aanbieding. Madri se terugvoer was altyd konstruktief en opbouend.”  Wickus Joubert

“Madri se kundigheid is indrukwekkend en haar entoesiasme aansteeklik.”  Carel Wessels

“Madri skep ʼn positiewe en gemaklike ruimte waarin ʼn mens nie bang is om kreatief te wees of “foute” te maak nie.”  Melindi Wagner

“Ek kan ek sonder voorbehoud sê dat ek, van die drie wat ek tot dusver gedoen het, die meeste uit Madri se skryfkursus geleer het. ʼn Mens kan sien sy weet waarvan sy praat. Haar terugvoer op skryfoefeninge is kort en op die man af en getuig van insig. Haar ervaring in die bedryf en as manuskripontwikkelaar dra daartoe by om die kursus ʼn ongelooflike praktiese een te maak en haar notas dien as naslaanbron waarnatoe ek altyd kan terugkeer.” Alma Black

“Ek voel vir die eerste keer ek is in beheer.  Madri se kursus het geweldig baie vir my beteken.”  Ronelle Uys

“Madri Victor is die beste op die mark.”  Christie Bothma

Hoe skryf ek in?

Om in te skryf, kontak my telefonies by (021) 975 0237 / 076 222 9364 of stuur ʼn e-pos aan info@madrivictor.co.za

IMG_5448

Elize Parker

IMG_5433

Douwleen Bredenhann

karin brynard

Karin Brynard