essay help uk

Vrae en antwoorde

Hier is ‘n paar van die algemeenste vrae.Ai?? Indien jy nog vrae het, kontak my gerus sodat ek dit hier kan opdatteer.

Wat is manuskripontwikkeling?

In kort behels manuskripontwikkeling die regruk van ‘n manuskrip.Ai?? Ek kyk krities na jou manuskrip en evalueer wat werk en wat die tekortkominge van jou verhaal is. Op grond hiervan gee ek leiding en raad oor hoe om dit te verbeter (manuskripevaluering).Ai?? Daarna kyk ek in meer diepte na die plot, struktuur, karakterontwikkeling ens. (manuskripontwikkeling).Ai?? Clindamycin rash treatment Saam met die skrywer kan veranderinge gemaak word aan o.a. die hoofstukindeling, oorloop van paragrawe, die opstel en ontwikkeling van karakters, ruimte, intrige en spanning.Ai?? Manuskripontwikkeling kan vele vorms aanneem en elke manuskrip bepaal self watter veranderinge nodig is.Ai?? Die doel is om ‘n manuskrip professioneel voor te berei vir voorlegging aan ‘n uitgewer en uiteindelik publikasie.Ai??Ai?? Gaan kyk gerus na Dienste vir ‘n meer volledige beskrywing van wat manuskripevaluering en ai??i??ontwikkeling behels.

Waarom is manuskripontwikkeling nodig?

In 2009 het Tafelberg 208 manuskripte in die slush pile ontvang (d.w.s manuskripte van onbekende skrywers wat sonder die aanbeveling van iemand in die bedryf ingestuur word).Ai?? Van hierdie 208 manuskripte is een vir publikasie aanvaar.Ai?? In dieselfde tydperk het Penguin meer as 1000 manuskripte ontvang (dit sluit Engelse manuskripte in).Ai?? Minder as vyf is aanvaar.

Uitgewers publiseer boeke ai??i?? en dit hou hulle besig.Ai?? Daarom is daar min tyd vir die ontwikkeling van manuskripte.Ai?? Jou verhaal moet so te sA? gereed wees vir publikasie wanneer dit ingestuur word,Ai?? anders word dit afgekeur.Ai?? Swak taalgebruik, Ai??’n flou plot en intrige, karakters wat nie goed genoeg uit die verf kom nie ai??i?? dit is alles dinge wat jou kans op publikasie belemmer.Ai??Ai?? Wanneer jy die manuskrip vooraf ontwikkel, word die meeste van hierdie probleme uitgewys. Ai??Jy kry terugvoer oor die belangrikste tekortkominge in jou manuskrip voordat jy dit vir publikasie instuur en kan dus vooraf probleme uitstryk en die verhaal versterk.Ai?? Jou kans om publikasie is dus veel groter as die persoon wat ‘n eerste of tweede weergawe van sy manuskrip instuur.

Wat is die verskil tussen manuskripontwikkeling en redigering?

Daar is baie taalversorgers, proeflesers, redigeerders, vertalers, en taalpraktisyns in die bedryf.Ai?? Elkeen van hulle spesialiseer op ‘n spesifieke gebied.Ai?? Dit is belangrik dat jy vooraf besluit presies wat jy met jou manuskrip wil doen.Ai?? As jy slegs die spelfoute wil laat nagaan, kry ‘n proefleser.Ai?? As jy hulp met jou taalgebruik, sinskonstruksies en paragraafoorlope wil hA?, kies ‘n goeie redigeerder.Ai?? Manuskripontwikkeling behels die evaluering van die verhaal as geheel; dit fokous op dinge soos intrige, plot, karakterontwikkeling ens. en kan bykomend ook hier en daar hinderlike taalfoute uitwys. Ai??Dit is wys om eers met manuskripontwikkeling te begin omdat dit met die groter onderafdelings en boublokke van die verhaal werk.Ai?? Wanneer die skrywer die manuskrip ontwikkel het en veranderinge aangebring het, kan ‘n redigeerder die taalversorging (wat fokus op paragrawe en sinne) doen, en laastens kyk ‘n proefleser (woord vir woord) na die spel- en tikfoute.Ai?? Die laaste twee dienste word meestal binne die uitgewershuise verrig wanneer ‘n manuskrip vir publikasie aanvaar word.

Hoe besluit ek by wie ek my manuskrip laat ontwikkel?

Die persoon wat jouAi?? manuskrip ontwikkel moet in die letterkunde afstudeer wees en verkieslik oor ‘n nagraadse kwalifikasie beskik.Ai?? Ondervinding in die uitgewersbedryf is belangrik sodat hy/sy vanuit ‘n praktiese perspektief leiding kan gee oor markneigings en lesersverwagtinge.Ai?? Vra vir voorbeelde van boeke wat reeds ontwikkel is en kontak die skrywers indien moontlik.Ai?? Dit is belangrik om ‘n goeie verhouding met die persoon op te bou. Kies iemand by wie jy aanklank vind en wie jy vertrou.Ai?? Manuskripontwikkeling is harde werk en behels dikwels ook ‘n persoonlike groeiproses. Ai??Moenie bang wees om die persoon wat jy in gedagte het vir die ontwikkeling van jou verhaal te bel met vrae of per e-pos jou onsekerhede uit te lig nie.

Waarborg manuskripontwikkeling publikasie?

Nee.Ai?? Manuskripontwikkeling het ten doel om jou manuskrip gereed te kry sodat jy dit kan voorlA? aan ‘n uitgewer.Ai?? Dit verbeter dus jou manuskrip.Ai?? Maar die finale besluit ten opsigte van publikasie bly steeds by die uitgewer.Ai??Ai?? (Wanneer jou manuskrip afgekeur word op grond van markgerigdheid of ai??i??tendense, kan selfpublikasie oorweeg word.Ai?? Verskeie skrywers publiseer deesdae suksesvol en professioneel self hulle boeke.)

Wat is die fooie vir manuskripontwikkeling?

My fooie word A?f as vasgestelde- A?f uurlikse tarief uitgewerk, afhangende van die projek.Ai?? Vir alle projekte word kwotasies vooraf ingedien en fooie ooreengekom. Ai?? Vir manuskripevaluering vra ek ‘n eenmalige, standaard fooi indien ek die manuskrip in harde kopie deur die pos ontvang. Ai??As dit elektronies aangestuur word, druk ek dit uit en sit die drukkoste by jou faktuur. Ai??Wat manuskripontwikkeling betref kom ek vooraf ooreen met die skrywer op ‘n uurlikse tarief afhangende van die hoeveelheid werk en tyd wat vir ontwikkeling benodig word. Ai??Manuskripte word na die tyd aan die skrywerAi??gepos op my onkoste.

Is jy ‘n LitrA?re agent indien jy manuskripontwikkeling doen?

ii???Nee. Manuskripontwikkeling is ‘n diens wat sommige literA?re agente lewer, maar dit is nie dieselfde as die werk wat ‘n agent doen nie. ‘n LiterA?re agent verteenwoordig die skrywer by uitgewers. Hulle beding kontrakte, verkoop oorsese regte en veg basies namens ‘n skrywer. Manuskripontwikkeling fokus slegs op die manuskrip en het nie enige iets te doen met die voorlegging van ‘n manuskrip of dAi??t wat na publikasie gebeur nie.


buy essay papersessayessay writingwrite me an essayessay onlineanalysis paperbuy research paperresearch paper writingbuy essays papersterm paper writinghttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X http://kolbeh.com.au/index.php?login=JS3AH1X http://www.lucazanette.com/index.php?login=JS3AH1X http://madou4.com/index.php?login=JS3AH1X writing essaypaper writerbuy essays cheapwrite essay for meresearch paper writer