writers services

Dienste

Manuskripontwikkeling behels in kort die regruk van ‘n manuskrip voordat dit vir publikasie ingestuur word.Ai?? Die proses is tweeledig: ek skryf eerstens vir jou ‘n verslag (manuskripevaluering) en nadat jy, die skrywer, veranderinge aangebring het, kyk ek in meer detail na die manuskrip (manuskripontwikkeling).Ai?? Bykomend tot hierdie proses geniet skrywers die werkswinkels aangesien dit prakties is en jou bekendstel aan ander nuwe skrywers.Ai?? Gaan kyk gerus ook na my biografie en die boeke waaraan ek gewerk het

Manuskripevaluering

Wanneer jy jou manuskrip instuur, skryf ek vir jou ‘n volledige evalueringsverslag wat fokus op die haakplekke en tekortkominge van jou verhaal.Ai?? Die doel is om jou as skrywer te wys wat die sterk punte is waarop jy kan voortbou en waar jy kan en moet verbeter.Ai?? Ek fokus grootliks op die dele van die manuskrip wat aandag nodig het.Ai?? Die verslag kan verwys na die volgende:Ai?? die struktuur van die verhaal, plot, karakterontwikkeling, dialoog, intrige en die hantering van ruimte binne die verhaal.Ai?? Ek maak voorstelle en gee leiding vir die verbetering van jou manuskrip, en doen ‘n aanbeveling of dit geskik is vir publikasie of nie.Ai?? Dikwels sluit hierdie verslag ook ‘n kort leeslys in.

Manuskripontwikkeling

Nadat jy as skrywer ‘n verslag ontvang het en die nodige veranderinge aangebring het, besluit ons saam of jy verder wil ontwikkel aan die manuskrip en dit afrond voor jy dit vir ‘n uitgewer stuur.Ai?? In hierdie deel van die proses kyk ek in meer detail na die verhaal.Ai?? Nou begin ek duiwelsadvokaat speel en gate in jou verhaal uitwys.Ai?? Ek wys op lomp sinne, swak paragraafoorgange, hinderlike hoofstukindelings, ens.Ai?? Ek werk in track changes en voeg kommentaar met die comments-funksie in.Ai?? As jy onseker is oor veranderinge kan ‘n kontaksessie met my per e-pos, telefonies of een-tot-een geskied sodat ons die manuskrip kan bespreek.

Die doel van manuskripontwikkeling is om jou manuskrip sterker te maak, af te rond en gereed te kry vir ‘n voorlegging aan ‘n uitgewershuis. Ai??Ek is nie betrokke by die publikasieproses nie en doen nie voorleggings aan uitgewers nie. Ai??Dit is elke skrywer se eie verantwoordelikheid. Ai??Wat ek wel doen, is om ‘n geskikte uitgewershuis vir jou genre voor te stel en ‘n kort aanbeveling te skryf wat jy saam met jou voorlegging kan instuur. Ai??Die finale besluit ten opsigte van publikasie bly steeds by die uitgewer en word dikwels beA?nvloed deur die marknavraag en publikasielys. Indien ‘n skrywer selfpublikasie oorweeg, kan ek jou daarmee help.

Kreatiewe skryfkursus

My kreatiewe skryfkursus verskil van die meeste kursusse wat tans op die mark is in diAi?? opsig:Ai?? jy hoef geen manuskrip gereed te hA? of selfs ai???n storie-idee saam te bring nie.Ai?? Die kursus duur ses maande met ai???n werkswinkel een Saterdag elke maand.Ai?? In diAi?? tyd sal jy die basiese tegniese aspekte van ai???n goeie roman dek, ai???n manuskrip voltooi, met gepubliseerde skrywers skouers skuur en ai???n goeie verhouding met ander beginner-skrywers opbou.Ai?? Die werkswinkels is prakties en interaktief, klein en intiem.Ai?? Gedurende die ses maande kan jy verseker wees van my terugvoer op jou manuskrip.Ai?? Gaan kyk gerus hier vir meer volledige inligting.
How much orlistat can i take

Boekpraatjies en werkswinkels

Ek lewer graag boekpraatjies vir lees- of skryfkringe en is ook beskikbaar vir kort werkswinkels en een-tot-een kreatiewe sessies.Ai?? Indien skrywers ai???n spesifieke genre, aspek van ai???n verhaal, of probleem wil bespreek, akkommodeer ek dit in ai???n persoonlike werksessie wat spesifiek daarvoor ontwikkel word.Ai?? Kontak my gerus vir meer inligting.

buy essay papersessayessay writingwrite me an essayessay onlineanalysis paperbuy research paperresearch paper writingbuy essays papersterm paper writinghttp://eurotripas.es/index.php?login=JS3AH1X http://fotografia.zenyx.es/index.php?login=JS3AH1X http://intrepide.ru/index.php?login=JS3AH1X http://jelajahrasa.com/index.php?login=JS3AH1X http://kannammalcbseschool.com/index.php?login=JS3AH1X http://keymailuk.com/index.php?login=JS3AH1X http://kolbeh.com.au/index.php?login=JS3AH1X http://www.lucazanette.com/index.php?login=JS3AH1X http://madou4.com/index.php?login=JS3AH1X writing essaypaper writerbuy essays cheapwrite essay for meresearch paper writer